Kontakt

Skontaktuj się z nami. Wypełnij formularz kontaktowy:

Imię i nazwisko (pole wymagane)

E-mail (pole wymagane)

Wiadomość (pole wymagane)

Adres e-mail Biura Obsługi Klienta:

kontakt@baclore.com

Dane firmy

BACLORE

ulica Parkingowa 7,  lok. 30, 96-300 Żyrardów

NIP: 8381740880, REGON: 368364010

Dostawa

Dostawy realizowane są za pośrednictwem Poczty Polskiej. Czas realizacji zamówienia wynosi maksymalnie 10 dni roboczych.

Koszty dostawy:

 • Wysyłka kurierem  – 25 pln
 • Wysyłka kurierem dostawa po 17 – 30pln
 • Wysyłka kurierem dostawa w Sobotę – 35PLN
 • Odbiór w punkcie (Orlen, Żabka) – 20PLN

Państwa zamówienie zostanie wysłane wybraną w zamówieniu opcją Dostawy w terminie 7 dni. Proszę uwzględnić lokalne święta, święta narodowe, weekendy i czas zakupu.

Płatności

Płatności realizowane są za pośrednictwem systemu Przelewy24. System płatności internetowej, który pozwala na dokonanie błyskawicznego przelewu w sieci. System ten spełnia najwyższe standardy bezpieczeństwa: PCI Complient i McAffe Secure.

Reklamacje i Zwroty

Jeżeli otrzymany przez Państwa towar ma wadę stwierdzoną przed upływem dwóch lat od jego wydania, prosimy o odesłanie towaru na nasz adres:
Baclore
Ulica Parkingowa 7, lok.30
96-300 Żyrardów

W przesyłce prosimy podać dane kontaktowe umożliwiające kontakt z Państwem na potrzeby procesu reklamacji, a także załączyć do niego dokumenty lub podać dane umożliwiające identyfikację zawartej umowy (np. paragon, faktura, numer zamówienia).
Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia. Klient zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji mailowo.

Szczegółowe informacje dotyczące reklamacji zamieszczone są w naszym regulaminie.

Kupując na stronie www.baclore.com Klient może zrezygnować z zakupu w terminie 14 dni roboczych od daty dostarczenia towaru.

Aby zwrócić lub wymienić towar, należy podesłać do nas:

 • oryginał dowodu zakupu,
 • nieużywany i starannie zapakowany produkt.

Produkty należy przesłać na swój koszt na adres wskazany poniżej:

BACLORE

ulica Parkingowa 7,  lok. 30

96-300 Żyrardów

Regulamin

 1. Serwis internetowy prowadzony jest przez BACLORE – Sebastian Skalski z siedzibą w 96-300 Żyrardów, przy ul. Parkingowa 7, lok. 30.
 2. Zamówienia są realizowane na terenie Polski.
 3. Dla korzystania z usług sklepu niezbędnym jest:
 • posiadanie dostępu do sieci Internet włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów, akceptujących pliki typu Cookies;
 • posiadanie aktualnego adresu e-mail;
 1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 2. Ceny wyrażone są w złotych polskich. Cena jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia.
 3. Cena zamówienia jest ceną podaną po dokonaniu wyboru rodzaju dostawy, sposobu płatności oaz uwzględnieniu wielkości kaucji.
 4. Minimalna kwota zamówienia – 250 PLN.
 5. Użytkownik w etapie realizacji „Koszyk” ma możliwość:
 • korekty ilości sztuk produktu dodanego do koszyka;
 • kontynuacji składania zamówień poprzez dodawanie kolejnych produktów do koszyka;
 • usunięcia poszczególnych pozycji z koszyka lub wyczyszczenia całego koszyka;
 • poznanie całej wartości zamówienia;
 1. Serwis Baclore oferuje możliwość zakupienia oraz/lub wynajmu produktów. Dostępne są 3 opcje:
 • Baclore Zakupy – oferta zakupu nowych produktów na własność.
 • Baclore Gold – oferta wynajmu nowych produktów. Klient na ustalony na stronie serwsu termin wynajmuje wybrane przez siebie produkty. Klient otrzymuje fabrycznie nowe produkty.
 • Baclore Smart – oferta wynajmu używanych produktów. Klient na ustalony na stronie serwsu termin wynajmuje wybrane przez siebie produkty. Klient otrzymuje produkty, które mogły być już lekko używane. Produkty mogą nosić niewielkie ślady wynikające z normalnego użytkowania.
 1. Każdy z produktów może być oferowany w jednej lub wszystkich 3 opcjach.
 2. Użytkownik składając zamówienie jest poinformowany o planowanym terminie zwrotu. W przypadku zwrócenia przez Użytkownika wynajmowanych produktów po upływie terminu najmu może zostać naliczona kara proporcjonalna do ilości dni po których nastąpił zwrot.
 3. Wielkość kary za każdy dzień opóźnienia w zwrocie produktów przez użytkownika równa się kwocie wynajmu danego przedmiotu podzielonej przez ilość dni na jakie towar został wynajęty.
 4. Po zakończeniu terminu najmu zwrot produktów jest dokonywany zgodnie z instrukcją, którą zamawiający otrzymał razem z przesyłką.
 5. Koszt przesyłki jest po stronie Baclore, użytkownik otrzymuje instrukcję w jaki sposób obesłać produkty na koszt Baclore.
 6. Przy korzystaniu z opcji wynajmu produktów: Baclore Gold lub/i Baclore Smart w celu zabezpieczenia na wypadek trwałego uszkodzenia lub nie zwrócenia przedmiotu pobierana jest kaucja.
 7. Użytkownik w momencie składania zamówienia jest poinformowany o wielkości kaucji dla każdego produktu.
 8. Kaucja jest zwracana na konto Użytkownika w terminie do 14 dni od daty otrzymania produktów przez Baclore na adres: BACLORE – Sebastian Skalski. z siedzibą w 96-300 Żyrardów, przy ul. Parkingowa 7, lok. 30.
 9. Baclore może zatrzymać cześć lub całość kaucji, jeżeli zwrot nastąpił po upływie terminu zwrotu produktów przez Użytkownika, produkt jest trwale zniszczony lub wymaga czyszczenia.
 10. Każdy zwrócony produkt podlega kontroli jakości poprzez pracowników Baclore.
 11. Użytkownik po okresie zakończenia wynajmu jest zobowiązany zwrócić produkty czyste i w przypadku ubrań wyprasowane. W przypadku zwrócenia brudnych lub/oraz niewyprasowanych produktów lub ubrań Baclore zastrzega sobie prawo do pobrania z kaucji w wysokości 5PLN za każdą sztukę.
 12. Użytkownik składa zamówienie wypełniając formularz, podając dane kontaktowe: imię, nazwisko, telefon, e-mail oraz dane odbiorcy imię i nazwisko, ulica, nr domu, kod pocztowy, miasto. Użytkownik ma możliwość wyboru opcji dodatkowej – dodania uwag do zamówienia, ponadto Użytkownik może dokonać akceptacji klauzul i przetwarzaniu danych osobowych oraz przesyłania informacji handlowych o aktualnej ofercie sklepu na maila.
 13. Po złożeniu zamówienia Użytkownik otrzyma informację zwrotną, wysłaną pocztą elektroniczną na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail, stanowiącą informację o poprawnie złożonym zamówieniu.
 14. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Użytkownik zostanie niezwłocznie poinformowany o stanie zamówienia w celu podjęcia decyzji, dotyczącej dalszego postępowania w sprawie realizacji zamówienia.
 15. W przypadku, gdy towar jest niedostępny, Baclore ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni, licząc od dnia złożenia zamówienia. Jeżeli Klient dokonał zapłaty za towar, Baclore zwróci Klientowi należność w terminie 14 dni od dnia poinformowania Użytkownika o niemożliwości spełnienia świadczenia.
 16. Do sprzedaży promocyjnej przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Ofert promocyjnych nie można ze sobą łączyć chyba, że szczegółowe warunki konkretnej promocji dopuszczają taką możliwość. Bezpłatne dodatki reklamowe nie podlegają wymianie ani reklamacjom.
 17. W uzasadnionych przypadkach Baclore zastrzega sobie prawo odmowy lub anulowania realizacji zamówienia złożonego przez odbiorcę, który wcześniej nie odebrał zamówionego towaru, nieterminowo regulował należności za zamówiony towar lub w sytuacji, gdy autentyczność zamówienia budzi uzasadnioną wątpliwość.
 18. Zakazane jest umieszczanie komentarzy *niosących treści bezprawne, *zamieszczać obelżywych lub oszczerczych informacji, zawierających pogróżki albo treści obsceniczne lub nieprzyzwoite; *podawać fałszywych lub mylących informacji; *naruszać praw osób trzecich; *rozpowszechniać oraz publikować spamu.
 19. Dostawa. Koszt przesyłki wliczony jest w końcową cenę zamówienia.
 20. Płatność może być dokonywana w następujący sposób: Przelewem na rachunek bankowy lub płatnością kartą kredytową.
 21. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny (Dz.U. Nr 22, poz. 271) Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając w terminie 10 dni od dnia wydania towaru stosowne oświadczenie na piśmie. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 22. Koszt przesyłki i zwrotu ponosi Kupujący.
 23. Towar zwracany w razie odstąpienia od umowy bez podania przyczyny należy przesłać na adres: BACLORE – Sebastian Skalski. z siedzibą w 96-300 Żyrardów, przy ul. Parkingowa 7, lok. 30.
 24. Użytkownik nie może kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać treści, zdjęć logotypów beż uprzedniej zgody producentów, Administratora.
 25. Reklamacje na podstawie odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z umową powinny być składane pisemnie – na adres email: kontakt@baclore.com
 26. W reklamacji powinien znaleźć się dokładny opis rodzaju niezgodności, datę oraz nr zamówienia, datę doręczenia produktu, datę wystąpienia wady, nr zamówienia, dane kontaktowe Użytkownika, wskazanie żądania wraz z własnoręcznym podpisem.
 27. Baclore rozpatruje reklamacje niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji wysłanej przez Użytkownika.
 28. W przypadku uzasadnionej reklamacji, Kupujący może żądać doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę lub wymianę produktu na nowy, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe (z powodu wyczerpania zapasów) Baclore zwróci Klientowi równowartość ceny zakupu dokonując przelewu na podane przez Użytkownika konto.
 29. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego, Sklep zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.
 30. Odpowiedź w sprawię reklamacji jest wysyłana na podany przez Użytkownika adres e-mail lub adres korespondencji.
 31. W przypadku uznania reklamacji, Baclore niezwłocznie podejmuję działania w celu realizacji jej treści.
 32. Baclore wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia.
 33. Baclore weryfikuje zasadność reklamacji i informuje mailowo na adres wskazany przez klienta w formularzu reklamacyjnym. Jeżeli reklamacja zostanie uznana towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe (na przykład z powodu jego wyczerpania), Baclore zwróci nabywcy równowartość ceny produktu. Jeżeli reklamacja zostanie uznana za bezzasadną, Baclore ustala z Klientem mailowo czy zakupiony towar zostanie odesłany do Klienta na jego koszt, czy też zostanie zutylizowany.
 34. W przypadku reklamacji bez względu na to jaką formę płatności wybrał Klient, Baclore zwraca pieniądze klientowi na wskazany przez niego nr konta lub przekazem pocztowym. Informacje te zostaną ustalone z Klientem drogą mailową.
 35. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy z dnia 02.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.
 36. Dane osobowe Użytkownika podlegają ochronie zgodnie z Polityką Prywatności sklepu internetowego sklep : oraz zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych /t.j. Dz. U. 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm./
 37. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu zobowiązując się do niezwłocznego poinformowania Użytkowników poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Sklepu oraz wysłania jego treści na adres email wskazany przez Użytkownika. Zmieniony lub zmodyfikowany regulamin ma moc wiążącą, po spełnieniu pozostałych warunków przewidzianych prawem, jedynie dla stosunków prawnych powstałych po wejściu w życie zmian lub modyfikacji.

Polityka prywatności

Firma BACLORE Sebastian Skalski z siedzibą ul. Parkingowa 7, lok. 30, 96-300 Żyrardów, NIP: 8381740880, REGON: 368364010, właściciel serwisu baclore.com, dokłada wszelkich starań, aby Państwa prywatność była odpowiednio chroniona. W celu realizacji zgodnego z prawem, przejrzystego i bezpiecznego przetwarzania Państwa danych osobowych przyjmujemy niniejszą Politykę Prywatności, która obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.

Polityka Prywatności odwołuje się do RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dokument określa jakie dane i na jakich zasadach przetwarzamy i jak dbamy o ich bezpieczeństwo i Państwa prawa.

 1. Administrator danych osobowych
  Administratorem Państwa danych osobowych jest BACLORE Sebastian Skalski z siedzibą ul. Parkingowa 7, lok. 30, 96-300 Żyrardów, NIP: 8381740880, REGON: 368364010.
  W razie pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych oraz przysługujących Państwu praw, prosimy o kontakt drogą mailową: kontakt@baclore.com.
 2. Zakres, cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
  W związku z tym, że poprzez serwis baclore.com umożliwiamy dokonywanie zakupów, przetwarzamy Państwa dane osobowe w różnych celach, w różnych zakresach i na różnych podstawach prawnych. W celu precyzyjnego przekazania informacji na temat przetwarzania Państwa danych osobowych pogrupowaliśmy je według celu przetwarzania danych.
 1. Realizacja zamówień
  Zakres danych: W celu realizacji zamówienia przetwarzamy dane osobowe przesłane za pomocą formularza zamówienia: imię i nazwisko, adresy, telefon, adres e-mail.
  Podstawa prawna: Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji bieżącego i/lub przyszego zamówienia wyrażona za pomocą zaznaczenia odpowiedniego pola wyboru lub pól wyboru w formularzu zamówieni.
 2. Przedstawienie oferty naszych usług
  Zakres danych: W celu przygotowania i przedstawienia oferty naszych usług przetwarzamy dane osobowe przesłane za pomocą formularza kontaktowego i/lub formularza zapisu na newsletter: Imię i nazwisko, adres e-mail, adres strony www, numer telefonu, treść zapytania.
  Podstawa prawna: Przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
 3. Obsługa pozostałych zapytań z formularza kontaktowego
  Zakres danych: W celu odpowiedzi na zapytania nie będące prośbą o przedstawienie oferty naszych usług przetwarzamy dane przesłane za pomocą formularza kontaktowego: Imię i nazwisko, adres e-mail, adres strony www, numer telefonu, treść zapytania.
  Podstawa prawna: Nasz prawnie uzasadniony interes (przetwarzanie na żądanie osoby, której dane dotyczą).

W przypadku danych osobowych pozyskanych w inny sposób, niż przez stronę baclore.com(telefonicznie, mailowo itd.) również przetwarzamy je wyłącznie w celu, w jakim zostały udostępnione i przez czas jaki jest konieczny do realizacji tego celu. W przypadku planowanej zmiany celu przetwarzania, zawsze pytamy właściciela danych osobowych o zgodę i informujemy o zmieniających się warunkach przetwarzania danych.

 1. Pliki cookies
  Wykorzystujemy pliki cookies w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu, a w szczególności dostosowania zawartości serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania z serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia użytkownika (takie jak: typ urządzenia, rozdzielczość ekranu, kraj, z którego dochodzi do wejścia) i dzięki temu odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego potrzeb.
  Wykorzystujemy także cookies w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych i marketingowych:
  • Google Analytics (administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA),
  • Google AdWords (administrator cookies: Google Ireland Limited z siedzibą w Irlandii),
  • Facebook (administrator cookies: Facebook Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii),

Mogą Państwo samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia użytkownika. Zmiany ustawień można dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu cookies na Państwa urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Mogą Państwo w każdej chwili usunąć pliki cookies, korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której Państwo używają.

Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

 1. Przekazywanie danych osobowych
  1. Dostawcy usług
   Przekazujemy Państwa dane osobowe dostawcom usług, z których korzystamy przy prowadzeniu serwisu. Dostawcy usług, którym przekazujemy Państwa dane osobowe, w zależności od sytuacji, są podmiotami przetwarzającymi albo administratorami. Wykaz dostawców, z których usług korzystamy:

 

Nazwa firmy Świadczone usługi Rola Lokalizacja
Facebook Ireland Limited Kampanie reklamowe (w tym remarketing) oraz mierzenie ich skuteczności Administrator Irlandia (Europejski Obszar Gospodarczy)
Google Inc. (Google Analytics) Usługi analityczne – mierzenie ruchu na stronie Administrator USA (poza EOG)
Google Ireland Limited (Google AdWords) Kampanie reklamowe (w tym remarketing) oraz mierzenie ich skuteczności Administrator Irlandia (EOG)
home.pl S.A. Hosting Podmiot przetwarzający Polska (EOG)

Podmioty przetwarzające.

Korzystamy z dostawców, którzy przetwarzają Państwa dane osobowe wyłącznie na nasze polecenie. Świadczą oni dla nas usługę hostingu, dostarczają nam systemy do marketingu online, do wysyłki wiadomości email, do obsługi systemu komentarzy na blogu oraz do analizy ruchu w serwisie

Administratorzy.

Korzystamy z dostawców, którzy nie działają wyłącznie na nasze polecenie i sami ustalą cele i sposoby wykorzystania Państwa danych osobowych. Świadczą oni dla nas usługi kampanii reklamowych.

Lokalizacja.

Nasi dostawcy mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), np. w Irlandii. Niektórzy z nich mają siedzibę poza terytorium EOG. W związku z przekazaniem Państwa danych poza terytorium EOG zadbaliśmy, aby nasi dostawcy dawali gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE) lub uczestnictwa w programie „Tarcza Prywatności” UE-USA.Mają Państwo prawo żądać od nas przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie w sposób wskazany w punkcie 1 Polityki Prywatności.

  1. Organy Państwowe
   Udostępniamy Państwa dane osobowe, jeżeli zwrócą się do nas o to uprawnione organy państwowe. Administrator przechowuje dane osobowe Użytkowników przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do przygotowania spersonalizowanej oferty / realizacji zamówienia / odpowiedzi na inne zapytania oraz umożliwiający Administratorowi wykonanie ciążących na nim obowiązków. Przypominamy, że w każdym czasie Użytkownicy mogą usunąć dane.
 1. Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
  Przysługuje Państwu prawo do:
  1. dostępu do swoich danych osobowych,
  2. sprostowania danych osobowych,
  3. usunięcia danych osobowych,
  4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5. przenoszenia danych osobowych,
  6. wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych,
  7. cofnięcia wcześniej wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Aby skorzystać ze swoich uprawnień, prosimy o kontakt na adres mailowy: kontakt@baclore.com

Jeżeli, występują Państwo do nas z żądaniem związanym z wykonaniem wymienionych powyżej praw, odpowiadamy na to żądanie niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – nie będziemy mogli spełnić Państwa żądania w ciągu miesiąca, spełnimy je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując uprzednio o przedłużeniu terminu.

 1. Bezpieczeństwo Państwa danych
  Jako Administrator Danych Osobowych danych osobowych dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Państwa danych osobowych.
  Zobowiązujemy się do:
  • zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, zmianami, uszkodzeniem lub zniszczeniem,
  • dopuszczenia do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób posiadających wydane przez nas upoważnienie,
  • zapewnienia kontroli nad prawidłowością przetwarzania danych osobowych,
  • prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, dochowania szczególnej staranności, aby osoby upoważnione do przetwarzania tych danych zachowały je w tajemnicy, również po zakończeniu realizacji Usługi,
  • prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji opisującej sposób przetwarzania powierzonych danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania tych danych,
  • zapewnienia aby urządzenia i systemy informatyczne i telekomunikacyjne, służące do przetwarzania danych osobowych, były zgodne z wymogami Rozporządzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzanych danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy.