Większość osób kojarzy rolę położnych tylko z odbieraniem porodów. Niewiele kobiet wie, że mają one o wiele szersze kompetencje, a z ich pomocy i wsparcia można korzystać już od pierwszych tygodni ciąży. Czym zajmuje się położna i jaką funkcję pełni w życiu przyszłej i świeżo upieczonej matki?

Zakres zadań położnej jest bardzo szeroki, dlatego aby dokładnie przedstawić jej rolę, najlepiej podzielić ją na 3 etapy.

Ciąża

Z opieki i wsparcia położnej kobieta może korzystać już od początku ciąży. Co ciekawe, w Polsce możliwy jest wybór położnej na osobę prowadzącą ciążę. Ma ona prawie takie same uprawnienia jak lekarz. Jedyną różnicą jest to, że nie może wykonywać USG. Na to badanie ciężarna musi zgłosić się do poradni ginekologicznej.
Rola położnej zaczyna się tuż po podjęciu decyzji o powiększeniu rodziny. Pomaga ona przyszłym mamom przygotować się do ciąży, doradza wprowadzenie odpowiednich zmian w diecie, czy wykonanie niezbędnych badań. Każda ciężarna kobieta może korzystać z bezpłatnej opieki położniczej. Podstawą do tego jest wypełnienie odpowiedniej deklaracji.
Od 20 tygodnia ciąży przyszła mama może uczestniczyć w specjalnych spotkaniach edukacyjnych, organizowanych raz w tygodniu. Po upływie 32 tygodnia częstotliwość tych spotkań dwukrotnie się zwiększa.
Wiele poradni przyszpitalnych prowadzi również bezpłatne szkoły rodzenia. W proponowanych przez nie zajęciach mogą brać udział nie tylko przyszłe matki, ale również ojcowie.

Poród

Rola położnej w czasie porodu jest bardzo ważna. To ona dba o jego prawidłowy przebieg, wykrywa wszelkie nieprawidłowości, współpracuje z rodzącą, aby jak najszybciej i bezboleśnie przeprowadzić ją przez wszystkie jego etapy, pomaga w znalezieniu najwygodniejszej pozycji oraz stara się zapewnić kobiecie poczucie komfortu i bezpieczeństwa. Ona również pomaga pojawić się dziecku na świecie oraz ocenia jego stan zaraz po narodzinach. Zazwyczaj, w ostatnim etapie porodu towarzyszy lekarz ginekolog, nie jest to jednak konieczne. Położna ma tak duże kompetencje, że jeśli przebiega on bez komplikacji, jest w stanie ze wszystkim poradzić sobie sama. Na pewno wiedzą to kobiety, które zdecydowały się na porody domowe.

Opieka poporodowa

Zaraz po urodzeniu dziecka większość kobiet potrzebuje wsparcia i opieki. Już na sali poporodowej mogą one liczyć na położne, pomagające chociażby w czynnościach higienicznych. Dbają one również o dobre samopoczucie podopiecznych, rozwiązują problemy laktacyjne i uczą opieki nad noworodkami.
Również po wyjściu ze szpitala kobieta ma prawo do profesjonalnej opieki. Każdej młodej mamie w okresie połogu przysługują minimum 4 bezpłatne wizyty patronażowe. W czasie ich trwania położna ocenia stan kobiety oraz noworodka, pomaga w kąpieli, waży dziecko oraz udziela potrzebnych rad. Jeżeli występuje taka potrzeba, można korzystać z domowych wizyt położnej aż do ukończenia przez niemowlę 2 miesięcy.
W wielu szpitalach wykwalifikowane położne prowadzą również poradnie laktacyjne, ułatwiające młodym mamom początek karmienia piersią. Często organizują również kursy pierwszej pomocy, czy noszenia dzieci w chustach.

Są obecne na każdy etapie, od momentu zaplanowania potomstwa, aż po pierwsze miesiące życia dziecka. Choć często nie są doceniane, mają dużą wiedzę i doświadczenie. Przygotowują kobietę do ciąży, porodu i zostania matką, towarzyszą jej przez cały czas trwania porodu, a następnie uczą opieki nad noworodkiem.